Grote Markt Tienen

De gevels van dit pand werden geschoord, achter de gevels werden draagmuren en vloeren volledig vernieuwd.

Onder deze panden werd onderschoeid tot een kelderhoogte van +/-3m.

Afbeeldingen

Alle realisaties bekijken